Public procurement

eu.png

SZABLONY DOKUMENTÓW

Numer zapytania ofertowego Termin STATUS
3.2017  14.09.2017 23:59 ZAKOŃCZONE
Temat zapytania ofertowego Szczegóły
Na dostawę oprogramowania do modelowania 3D SOLIDWORKS wraz z komputerem.
W ramach projektu: „ROZWÓJ BIURA PROJEKTOWEGO POPRZEZ WDROŻENIE USŁUGI SZYBKIEGO PROTOTYPOWNIA WYROBÓW NA POTRZEBY PRZEDWDROŻENIOWE” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: 3 KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW, Działanie : 3.7.