Dotacje

Image
Projekt współfinansowany ze środków europejskiego funduszu rozwoju regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Firma RS-Engineering sp. z.o.o.

w dniu 25.04.2017 roku podpisała umowę o dofinansowanie realizacji Projektu pod tytułem:

ROZWÓJ BIURA PROJEKTOWEGO POPRZEZ WDROŻENIE USŁUGI SZYBKIEGO PROTOTYPOWNIA WYROBÓW NA POTRZEBY PRZEDWDROŻENIOWE

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego
na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: 3 KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSlĘBlORSTW, Działanie: 3.7

Całkowita wartość projektu wynosi:

1 434 699,06 PLN

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi:

816 495,40 PLN

Krótki opis projektu:

Głównym celem projektu jest wdrożenie wyników prac B+R, dzięki którym było możliwe opracowanie innowacyjnej usługi. Firma RS Engineering planuje wdrożyć do swojej działalności wyniki przeprowadzonych przez siebie prac badawczych, na bazie których została opracowana innowacyjna usługa, która będzie oferowana w zakładzie- usługa kompleksowego projektowania, optymalizacji, wykonania i przebadania prototypowych wyrobów przedwdrożeniowych. Główny obszar działania: efektywne projektowanie i zastosowanie inżynierii odwrotnej do szybkiego odwzorowywania elementów próbkowych wysyłanych przez klientów do wygenerowania modeli 3D na których następnie będą przeprowadzane prace modernizacyjne i optymalizacyjne konstrukcji oraz sprawdzenie i przebadanie właściwości próbek. W ramach realizacji projektu nastąpi zakup podstawowego parku maszynowego (tj. frezarka uniwersalna CNC, tokarka uniwersalna, prasa krawędziowa, prasa mimośrodowa 40T, drukarka 3D, skaner 3D wraz z integralnym komputerem, oprogramowanie pomiarowe do skanera, komputer, oprogramowanie CAD) co pozwoli na wykonanie małych serii detali – po obniżonych kosztach. Frezarka uniwersalna CNC i tokarka uniwersalna zabezpiecza podstawową obróbkę skrawaniem, prasa krawędziowa i mimośrodowa zabezpiecza obróbkę plastyczną blach (wykrawki i narzędzia w kooperacji) drukarka 3D zabezpiecza każdy element tworzywowy wymagany do prototypu, skaner 3D wraz z komputerem wspomaga inżynierię odwrotną-w celu precyzyjnego dokonania pomiaru na fizycznym detalu, komputer i oprogramowanie CAD niezbędne są na etapie projektowania. Dzięki temu firma będzie mogła nie tylko zaprojektować ale również wykonać krótkie partie prototypowe wymagane na testy lub jako partie dopuszczeniowe. Grupę docelową stanowić będą: przedsiębiorstwa: lokalni i zagraniczni, biorący udział w kreowaniu nowych produktów i usług.

Data publikacji : 25.04.2017r.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Image

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020

Firma RS-Engineering sp. z.o.o.

w dniu 07.11.2019 r. roku podpisała umowę o dofinansowanie realizacji Projektu pod tytułem:

PRZYGOTOWANIE DO INTERNACJONALIZACJI PRZEDSIĘBIORSTWA RS ENGINEERING SP. Z O.O. NA NOWE RYNKI ZAGRANICZNE

w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Osi priorytetowej I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP

Całkowita wartość Projektu wynosi:

458 125,00 PLN

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi:

342 975,00 PLN

Krótki opis projektu:

Celem projektu jest nawiązanie współpracy biznesowej z przedsiębiorstwami na nowych rynkach zagranicznych w celu sprzedaży wysokiej jakości ram transportowych i obudów baterii oraz zwiększenie rozpoznawalności marki RS ENGINEERING na rynkach zagranicznych. Nowymi rynkami docelowymi, na które firma planuje rozpocząć internacjonalizację są Niemcy i stany Zjednoczone. W ramach wdrożenia modelu biznesowego firma planuje: zakupienie usług doradczych w zakresie zastrzeżenia znaku towarowego za granicą, uzyskania patentu za granicą i stworzenie regulaminów i gwarancji produktowych oraz wyszukiwania i selekcji potencjalnych kontrahentów na rynkach docelowych. Firma planuje także zakup środków trwałych w postaci kompleksowej linii technologicznej oraz udział w targach GlassBuild America w Stanach Zjednoczonych oraz FENSTERBAU FRONTALE i The Battery show w Niemczech w charakterze wystawcy.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020