LABORATORIUM
Przeprowadzane badania

  • Badania metrologiczne

  • Badania prototypów

  • Badania własności mechanicznych

  • Badania materiałowe

  • Badania nieniszczące PT 2, VT 2

  • Badania metali

lab_03.jpg
Cykliczna komora korozyjna
Przeprowadzanie badań zgodnie z ISO 9227, DIN 50021, ASTM G85 i inne.
lab_01.jpg
Maszyna wytrzymałościowa
Przeprowadzanie badań od 10N do 100 kN obciążenia.
lab_02.jpg
Maszyna współrzędnościowa
Charakterystyka: Dokładność: 2,1 + 4L/100µm
Zakres pomiarowy: X-640 mm, Y-1500 mm, Z-500 mm
Pomiary bezdotykowe.
lab_04.jpg
Twardościomierz uniwersalny
Pomiary twardości zgodnie z normami EN/IS, ASTM, JIS,
Zakres obciążeń: od 1 kg do 250 kg
lab_05.jpg
Drukarka 3D
Technologia wydruku 3D pozwala na otrzymanie detali o dużej dokładności powierzchni, precyzji oraz skomplikowanej geometrii.
lab_06.jpg
Oprogramowanie do symulacji wtrysków ZnAl
Narzędzie do symulacji pracy formy przy dobrze różnych parametrów procesu.
lab_07.jpg
Defektoskopia magnetyczna
Badanie pozwala na wykrycie nieciągłości powierzchniowych i podpowierzchniowych w materiałach ferrytycznych.
lab_08.jpg
Badania penetracyjne
Metoda ta stosowana jest do wykrycia otwartych nieciągłości powierzchniowych w materiałach i elementach metalowych, jak również w połączeniach spawanych.
VT 2, PT 2